@ประกาศ | การคัดกรองและการบันทึกข้อมูล ปี 57 | การตรวจสอบข้อมูล | การส่งข้อมูลเข้าระบบปี 57 | การคัดกรองความเสี่ยง | ขอให้สถานบริการทุกแห่งส่งข้อมูลเข้าระบบให้เป็นปัจจุบันด้วย | <<ดูข่าวประกาศทั้งหมด>>
เข้าสู่ระบบ | รายงาน | ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล | ส่งข้อมูล | กระดานข่าว | แจ้งข่าว | ดาวน์โหลด
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ 0 4571 2233-4 ต่อ 132 โทรสาร 0 4572 4718
มีผู้เข้าชมแล้ว 146,278 ครั้ง นับจาก 1 กันยายน 2554
Copyright © 2010 [Version : 2014.10]