รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 งานเลขานุการ (สสจ.)
 งานประชาสัมพันธ์(โสต) (สสจ.)
25 
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3) (สสจ.)
 สสอ.เมืองยโสธร (สสอ.)
 สสอ.ทรายมูล (สสอ.)
 รพร.เลิงนกทา (รพร.)
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : banjob2069@yahoo.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร