รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 รพ.สต.บ้านศิริพัฒนา (รพ.สต.)
 รพ.ค้อวัง (รพช.)
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร [Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : akpatiu2004@gmail.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร