รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 รพ.สต.บ้านหนองคูน้อย (รพ.สต.)
 รพ.สต.บ้านคำเตย (รพ.สต.)
 รพ.สต.บ้านส้มผ่อ (รพ.สต.)
 รพ.สต.บ้านนำคำ (รพ.สต.)
34 
 รพ.สต.บ้านคำไผ่ (รพ.สต.)
 รพ.สต.บ้านหนองสนม (รพ.สต.)
 รพ.ไทยเจริญ (รพช.)
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ[Best view : 1024 x 768 Up]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : akpatiu2004@gmail.com
Powered by : ICT MOPH Team นนทบุรี : อยุธยา : ยโสธร